5.16.2007

No Cure - No Pay in de advocatuur: Verbetering, maar geen oplossing

Toegang tot het recht
De toegang tot het recht is in Nederland voor de middengroepen en het MKB niet goed gewaarborgd. Diverse onderzoeken waaronder die van de NMa laten zien dat de belangrijkste oorzaak daarvoor het gebrek aan marktwerking is. Zo is niet uit te leggen waarom bij een huisadvocaat tarieven boven de 200,- euro per uur gangbaar zijn, terwijl een huisarts in Nederland rond de 75,- euro per uur verdient. Daarnaast is vooral het gebrek aan controle over het aantal uur dat een advocaat aan een zaak gaat werken, voor de klant een belangrijke drempel.

Enquête onder de advocatuur
In een recente enquête geeft bijna 90% van de advocaten aan dat er voldoende marktwerking is. Wel vindt 60% van de advocaten dat de branche zelf moet zorgen voor meer marktwerking en transparantie. Ruim 70% denkt dat overheidsingrijpen niet zal zorgen voor meer marktwerking maar meer dan de helft van de advocatuur acht de kans op overheidsingrijpen wel aanwezig of groot. Op de vraag of de positie van de Orde van Advocaten op termijn houdbaar is, geeft bijna 80% aan niet voldoende op de hoogte te zijn om daarover te oordelen.

No cure - No pay: verbetering maar geen oplossing
De discussie in de politiek spitst zich toe op no cure - no pay. De orde van advocaten is voorstander van een beperkte mate van no cure - no pay maar dat wordt tot nu toe door de Minister van Justitie geblokkeerd. Het door de Orde van Advocaten voorgestelde experiment beperkt zich tot letselschade. In die branche werken de letselschadebureaus al lang op basis van no cure - no pay. Zaken met een beperkt financieel belang lenen zich niet voor no cure - no pay. Het opheffen van het verbod op no cure - no pay is wel een verbetering maar geen oplossing voor het gebrek aan toegang tot het recht.

Congres
De advocatuur kan zelf meer doen aan het verbeteren van de toegang tot het recht. In dit kader organiseert de Baak, Managementcentrum VNO-NCW i.s.m. LegalBenchmarket International en XS2Justice op 24 mei een congres in Spant! te Bussum. De NMa, de Orde van Advocaten, MKB-Nederland, de Consumentenbond en het Verbond van Verzekeraars leveren allemaal een bijdrage aan dit congres. Gezien de behandeling van het rapport van de Commissie Van Wijmen in de Tweede Kamer op 31 mei a.s., is dit een goede gelegenheid voor de advocatuur om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen.

Sprekers zijn o.a.: Pieter Kalbfleisch, Loek Hermans, Els Unger en Frits Bolkestein.
Dagvoorzitter is oud-minister van Justitie Benk Korthals.

Links voor meer info:
www.debaak.nl/mida
www.xs2justice.info/enquetestart.htm

Labels: