8.18.2006

Milieurecht

Het milieurecht beschrijft de regels voor overheden, bedrijven en particulieren met betrekking tot het milieu en beoogt zodoende de natuur te beschermen tegen verstorende ingrepen door de mens.
Bekende milieuregels zijn de vele milieuvergunningen en de Wet op de bodembescherming. Hiernaast bestaan op Europees niveau ook een aantal EU- verordeningen die onder het milieurecht vallen.