3.27.2007

Zorgen over bezuiniging gefinancierde rechtshulp

De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich grote zorgen over het voornemen van het kabinet om te bezuinigen op de gefinancierde rechtshulp. Dat heeft de Orde per brief laten weten aan minister Hirsch Ballin van Justitie.
In het regeerakkoord is afgeproken dat voor 2008 een bezuiniging van 25 miljoen euro wordt ingeboekt op de gefinancierde rechtshulp, oplopend tot 50 miljoen euro structureel in 2009. Dat is een bezuiniging van 12,5% op het totale budget voor de gefinancierde rechtsbijstand. Het is nog niet duidelijk op welke wijze deze bezuinigingen worden ingevuld.
De Orde vreest dat de doelstelling alleen gehaald kan worden door óf minder mensen in aanmerking te laten komen voor rechtsbijstand, óf door een aanmerkelijke verhoging van de eigen bijdrage, óf door de hoogte van de toevoegingsvergoeding aan advocaten te verlagen.
Ten aanzien van de eerste twee mogelijkheden geldt dat deze direct afbreuk doen aan de toegang tot het recht van de burger. Via een omweg geldt dat ook voor de derde mogelijkheid. De vergoeding die advocaten nu ontvangen voor toegevoegde zaken (circa 100 euro per uur) ligt aanmerkelijk lager dan het gemiddelde uurtarief (150 tot 175 euro per uur) dat aan particulieren in rekening wordt gebracht. Het vergroten van het verschil tussen deze tarieven kan ertoe leiden dat de betrokkenheid van advocaten bij het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand afneemt. Een nieuwe leemte in de rechtshulp dreigt dan te ontstaan.
Concluderend voorziet de Orde een dusdanige uitholling van het stelsel van gefinancierde rechtshulp dat de rechtsbescherming van de burger in het gedrang komt.

Voor informatie kunt u bellen met mevrouw mr.Ch.L.van den Puttelaar, portefeuillehouder gefinancierde rechtshulp/asielzaken , telefoonnummer 010 2140000

Labels:

3.22.2007

Nyenrode hoogleraar Jan Joling over veranderende claimcultuur

Breukelen, 22 maart 2007 - 'We moeten er rekening mee houden dat de kosten van schadeclaims de komende jaren zullen stijgen. Bij schadeclaims gaat het bovendien vaak om niet zuiver rationele afwegingen, zoals emoties en onzekerheid over de afloop van het proces. Dat vraagt om specifieke managementmethoden, waarvoor nog veel onderzoek nodig is. Met een meer doelmatige sturing van de processen rond schadeclaims kan de procesgang wel sneller en goedkoper'. Dat zegt prof. dr. Jan Joling RA, verbonden aan NautaDutilh, vandaag in zijn oratie als hoogleraar Schadeonderzoek aan de Nyenrode Business Universiteit.

'Waar schadeclaims van oorsprong vooral een juridisch kader kennen, heeft de claimcultuur voor andere accenten gezorgd', aldus Joling. 'Hoewel de juridische omgeving in de Verenigde Staten in belangrijke opzichten afwijkt van de Nederlandse, kan de invloed van de ontwikkelingen daar niet worden ontkend. Partijen en hun adviseurs doen er daarom goed aan claims beter te managen, het proces beheersbaar te maken, en daarmee negatieve effecten te beperken'.

Aan de hand van diverse historische voorbeelden - waaronder de beruchte Exota-affaire - toont Joling aan dat er nog veel onduidelijkheden en losse eindjes bestaan in processen rond schadeclaims. In zijn oratie 'Van claimcultuur naar claimmanagement' - pleit hij onder meer voor nader onderzoek naar de regels voor schadeberekening in een breder verband, zoals de accountancyaspecten van onderzoek naar schadekwesties en de complexe juridische aspecten over de bepaling van de schadevergoeding.

Jan Joling geeft sinds 1 januari van dit jaar leiding aan de Jaarrekeningrechtgroep van NautaDutilh in Amsterdam en Rotterdam. De Groep verleent juridisch en financieel advies op het gebied van jaarrekeningprocedures, aansprakelijkheidskwesties en andere zakelijke geschillen. Joling promoveerde in 2005 aan de Nyenrode Business Universiteit op het onderwerp 'De waardering van schade'. Dit onderzoek was gericht op de wijze van berekening van vermogensschade en de rol van de accountant daarbij.

Over NautaDutilh
NautaDutilh is één van de grootste onafhankelijke advocatenkantoren in de Benelux met 400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Het kantoor heeft vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen, Luxemburg, New York en Rotterdam en werkt op niet-exclusieve basis samen met toonaangevende kantoren wereldwijd. NautaDutilh biedt juridische dienstverlening op het hoogste niveau en adviseert een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers bij complexe transacties en juridische vraagstukken. NautaDutilh wordt aanbevolen door de belangrijkste internationale juridische publicaties The European Legal 500 en Chambers' Global directory.

Over Nyenrode
De Nyenrode Business Universiteit is opgericht door het bedrijfsleven en behoort tot de oudste en meest vooraanstaande business schools en business universiteiten van Europa. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op entrepreneurship, management en business leadership, op een maatschappelijk verantwoorde wijze en in een internationale omgeving. De universiteit biedt masteropleidingen op het gebied van bedrijfskunde en accountancy. Het Master of Science in Management programma van Nyenrode werd in 2005 uitgeroepen tot beste master van Nederland. Tegenwoordig is algemeen aanvaard dat leiders en toekomstige leiders over goede sociale vaardigheden moeten beschikken. Nyenrode studenten in het MSc-programma hebben volgens onderzoek van het tijdschrift Nobiles in 2006 het hoogste EQ van de Nederlandse universitaire studenten. Het Part-time MBA programma behaalde in juni 2006 een toppositie in Nederlandse ranglijsten.

Daarnaast ontwikkelt Nyenrode executive programma's op het gebied van Governance, Leadership en Global Competition voor ambitieuze MKB en beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen.

De volledige oratie van prof. Jan Joling is beschikbaar op aanvraag.

Contact

Nyenrode:
Hanna Emmering, PR & Website Coordinator
h.emmering@nyenrode.nl
+31 346 291 612
+31 6 5393 9468

NautaDutilh:
Margaret van Kempen
m.vankempen@kempenpr.nl
+ 31 70 346 3760
+ 31 6 5380 5856

Labels:

Rol bedrijfsjurist dramatisch veranderd

Legal People heeft onderzoek gedaan onder dé 100 eindverantwoordelijke juristen bij de Nederlandse topbedrijven. Hieruit blijkt dat de rol van de bedrijfsjurist in de afgelopen jaren dramatisch is veranderd.

De respondenten geven aan dat de werkdruk hoger is geworden en dat hun rol als bedrijfsjurist internationaler en complexer is geworden. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat bijna 90% van de top bedrijfsjuristen in Nederland vindt dat de bedrijfsjurist zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen, ook als dat tegen de wens is van de directie. Opmerkelijk is dat binnen deze groep slechts 20% vindt dat de bedrijfsjurist verantwoordelijk moet zijn voor de negatieve consequenties als zijn advies wordt genegeerd.

De vraag is of Nederland de kant van Amerika opgaat. Daar kunnen bedrijfsjuristen persoonlijk aansprakelijk gehouden worden indien hun advies niet wordt opgevolgd.

Indien u de onderzoeksresultaten wilt ontvangen of vragen heeft, kunt u contact opnemen met Sylvia den Engelsen.


Contactpersoon:

Mevrouw drs S.M. den Engelsen
Managing Partner

Legal People Executive Search Consultancy
Roemer Visscherstraat 44
1054 EZ AMSTERDAM
E sdenengelsen@legalpeople.nl
T 020-6125522
www.legalpeople.nl

Labels: