3.22.2007

Rol bedrijfsjurist dramatisch veranderd

Legal People heeft onderzoek gedaan onder dé 100 eindverantwoordelijke juristen bij de Nederlandse topbedrijven. Hieruit blijkt dat de rol van de bedrijfsjurist in de afgelopen jaren dramatisch is veranderd.

De respondenten geven aan dat de werkdruk hoger is geworden en dat hun rol als bedrijfsjurist internationaler en complexer is geworden. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat bijna 90% van de top bedrijfsjuristen in Nederland vindt dat de bedrijfsjurist zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen, ook als dat tegen de wens is van de directie. Opmerkelijk is dat binnen deze groep slechts 20% vindt dat de bedrijfsjurist verantwoordelijk moet zijn voor de negatieve consequenties als zijn advies wordt genegeerd.

De vraag is of Nederland de kant van Amerika opgaat. Daar kunnen bedrijfsjuristen persoonlijk aansprakelijk gehouden worden indien hun advies niet wordt opgevolgd.

Indien u de onderzoeksresultaten wilt ontvangen of vragen heeft, kunt u contact opnemen met Sylvia den Engelsen.


Contactpersoon:

Mevrouw drs S.M. den Engelsen
Managing Partner

Legal People Executive Search Consultancy
Roemer Visscherstraat 44
1054 EZ AMSTERDAM
E sdenengelsen@legalpeople.nl
T 020-6125522
www.legalpeople.nl

Labels: